Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

BACAAN DZIKIR SETELAH SHOLAT FARDHU 5 WAKTU

Bacaan Dzikir setelah sholat

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Sahabat muslim dimanapun berada, senang berjumpa kembali dalam website Pendidikan dan Islam ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap mendapatkan kesehatan dan juga rizki yang melimpah untuk kita sama-sama berbagi kepada orang yang membutuhkan, Amiiin yaa robbal alamiin. Sahabat muslim kali ini akan saya tuliskan tentang Bacaan Szikir selepas sholat 5 waktu, dimana Dzikir ini rutin kita lakukan setelah sholat dan sudah kita hafalkan. Namun dalam kesempatan ini pula saya akan menuliskannya kembali untuk teman-teman muslim kita, anak-anak kita dan juga generasi penerus bangsa ini yang baru belajar, simak selengkapnya.

Berikut adalah bacaan dzikir yang dapat kita panjatkan dan amalkan sesudah melaksanakan sholat fardhu.

Astaghfirullahal’adzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyumu wa atubu ilaihi (dibaca 3 kali)

Artinya ;

“Aku minta ampun pada Allah yang Maha Agung , yang tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya”.

La ilaha illallahu wa’hdahula syariikalahu, lahulmulku walahul’hamdu yu’hyii wayumiitu wahuwa ‘alakulli syai’ing qodiiru (dibaca 3 kali)

Artinya ;

Tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada Sekutu bagiNya. BagiNya-lah kerajaan dan bagiNya-lah segala pujian. Ia menghidupkan dan mematikan, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.


Allahumma angtassalamu wa mingkassalamu wa ilaika ya’uwdussalamu, fakhayyina rabbana bissalamu wa adkhilnaljannata darossalami tabarokta rabbana wa ta’alaita yadzaljalali wal ikromi.

Artinya ;

“Wahai Allah! Engkaulah pemilik kedamaian, dari Engkaulah kedamaian, dan kepada Engkaulah kembalinya kedamaian. Oleh karena itu hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan penuh kedamaian. Masukanlah kami ke dalam surga, tempat kedamaian. Engkau, ya Tuhan kami, Maha Suci dan Maha Tinggi, Wahai Zat Yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan”.

A’uudzu billahiminasy-syaithonirrojiim

Artinya ;

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

Bismillahirrahmanirrahim

Artinya ;

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


alḥamdulillahirabbil ‘aalamīn. arraḥmaanirraḥiim. maaliki yaumiddiin. iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. ihdinaṣ-ṣiraatal-mustaqīm. ṣiraaṭallażiina an’amta ‘alaihim gairil-magḍụbi ‘alaihim wa laḍ-ḍaalliin

Artinya ;

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,” “Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,” “Pemilik hari pembalasan.” “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” Tunjukilah kami jalan yang lurus,”.(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.


Wa ilaahukum ilaahuw waa hidu laa ilaaha illaa huwar rohmaanur rohiimu. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyulqoyyuumu. Laa ta’khudzuhu sinatuw wa laa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii yasfa’u ‘indahuu illaa bi idznihi. Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min ‘ilmihii illaa bi maasyaa-a. wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardha. Wa laa ya-udhuu hifzhuhumaa wahuwal ‘aliyyul azhiim.

Artinya ;

Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya; tidak mengantuk dan tidak tidur. kepunyaanNya apa yang di langit dan dibumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at disisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ilahana robbana angtamaulana sub’hanallohi

Artinya ;

Wahai tuhanku/kami, engkau tuanku/kami pembimbing kami, Maha Suci Allah

Sub’hanallah (dibaca 33 kali)

Artinya ;

Maha Suci Allah. “


Sub’hanallahi wabi’hambdihi da’iman abadan Al’hamdulillah

Artinya ;

Maha Suci Allah, yang Maha Agung, dan dengan MemujiNya selalu selama-lamanya dan abadi.”

Alhamdulillah (dibaca 33 kali)

Artinya ;

Segala puji bagi Allah.”

Al’hamdulillahi ‘ala kulli’halinn wafiikulli’halin wabini’mati yakariimu

Artinya ;

Segala puji hanya bagi Allah, atas segala dan dalam keadaan kenikmatan, Allah Maha Besar”. Allah Maha Besar”.

Allahu Akbar (dibaca 33 kali)

Artinya ;

Allah Maha Besar.”

Allahu Akbaru kabiiron wal’hamdulillahi katsiron wasub’hanallahi bukratan wa ashiilan, lailaha illallahu wa’hdahulasyariikalahu, lahulmulku walahul’hamdu yu’hyi wayumiiyu wahuwa ‘alakulli syai ingqodiiru. Wala’hawla walaquwwata illabillahil ‘aliyyil’adzhiimi

Artinya ;

Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, satu-satunya dan tidak ada sekutu bagiNya, milikNya lah segala kerajaan, segala pujian dan Allah, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Agung.”

Astaghfirullahal’adzhiim (dibaca 33 kali), Innallaha ghofuururo’hiimu

Afdholudz-dzikri fa’lam annahu

La ilaha illallah

La ilaha illallahu muhammadurosuulullahi shallallahu ‘alaihi wa sallama, kalimatu’haqqin ‘alaiha na’hya wa’alaiha namuutu wa biha nub’a-tsu ingsya ‘allahu minal aminiina

Selanjutnya diteruskan dengan bacaan-bacaan Do'a Setelah Sholat untuk lebih jelasnya silahkan Baca juga : Bacaan Do'a setelah sholat fardhu 5 waktu lengkap dengan artinya. Semoga bermanfaat.


Post a Comment for "BACAAN DZIKIR SETELAH SHOLAT FARDHU 5 WAKTU"